2012 Sponsoring Simavi, voor veilig drinkwater in Tabora, Tanzania

Als detacheringbureau voor technisch personeel levert MARWEEwerkt een kleine bijdrage aan het door Dunea geïnitieerde project van Simavi voor veilig drinkwater in Tabora, Tanzania.

Zelf meedoen?

Voor veilig drinkwater, toiletten en hygiëne voor de bewoners van Tabora? Maak uw bijdrage over op giro 375 t.n.v. Simavi te Haarlem, onder vermelding van Dunea.

2013 Sponsoring Serve the City, voor vrijwilligersprojecten in Nederland

Als detacheringbureau voor technisch personeel levert MARWEEwerkt een kleine bijdrage aan Serve the City.

Zelf meedoen?

Voor een eigen donatie kunt u uw bijdrage overmaken op Stichting Serve the City stad Amsterdam, rekeningnummer 432725776 t.n.v. Stichting Serve the City, Amsterdam of het algemene nummer 7156827 van Serve the City.

2014 Sponsoring Morgenster4Bacau voor renovatiewerkzaamheden en activiteiten in Bacau, Roemenië

Als detacheringbureau voor technisch personeel levert  MARWEEwerkt een kleine bijdrage aan het door de Morgenstergemeente te Zoetermeer geïnitieerde project voor Bacau.

Zelf meedoen?

Voor een eigen donatie kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van het College van kerkrentmeesters NL 26 RABO 0373642229 bij de Rabobank te Zoetermeer. De tenaamstelling is 'Hervormde Morgenstergemeente' te Zoetermeer.

2015 Sponsoring restauratie voor Nieuwe Kerk, Delft

Als detacheringbureau voor technisch personeel levert  MARWEEwerkt een kleine bijdrage aan de restauratie van de Nieuwe Kerk te Delft.

Zelf meedoen?

Voor een eigen donatie kunt u uw bijdrage overmaken op: OudeEnNieuweKerkDelft.nl