RijnDijk Construction realiseert multidisciplinaire constructieprojecten met name in de (petro)chemische industrie, zware industrie, energiemarkt en de complexe utiliteitsbouw. Tot de opdrachtgevers behoren industriële multinationals, EPC-contractors en grote civiele aannemers in binnen- en buitenland. Met een jaaromzet van € 35 miljoen en een team van circa 200 medewerkers verspreid over drie locaties is RijnDijk Construction een speler van formaat voor grootschalige projecten.

Onderdeel van een groter geheel

Andus Group vertegenwoordigt 14 gezonde en zeer ervaren ondernemingen die elk zelfstandig op de industriële markt in verschillende marktsegmenten actief zijn. Doordat de bedrijven elkaar op diverse gebieden aanvullen, is het eenvoudig om elkaars knowhow, specialisme en ondersteuning te benutten. Bovendien wordt het mogelijk om afzonderlijke componenten en grotere opdrachten binnen de groep optimaal en met een gecentraliseerde verantwoordelijkheid te realiseren.

Website
http://www.rijndijk.com/