SVU/NEN 4400-1 Certificaat

Vanaf februari 2013 tot en met december 2015 zijn we NEN 4400-1 gecertificeerd geweest via de SVU.

SVU, Stichting Vertrouwde Uitleners te Zoetermeer verzorgde de certificering, voor meer informatie betreft de SVU/NEN certificering zie www.svu.nl.

Norm: NEN 4400-1, Certificaat nummer: 1390-01.

NEN 4400-1 moet het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger maken. NEN 4400-1 geeft eisen waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen. NEN 4400-1 stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie. Ook geeft NEN 4400-1 criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet.

De uitzendbranche heeft samen met bedrijfsleven die veel gebruik maken van uitzendkrachten het eisenpakket opgesteld.