SNA logo

Vanaf januari 2016 tot en met de zomer 2017 hebben we gekozen voor de SNA om certificatie van NEN 4400-1 te krijgen, dus voor u als opdrachtgever nog steeds blijvende redenen om voor medewerkers en kandidaten van MARWEEwerkt te kiezen.

U kon ons vinden onder de “Gecertificeerde ondernemingen” op alfabetische volgorde:

http://www.normeringarbeid.nl/keurmerk/gecertificeerdeondernemingen/gecertificeerde-ondernemingen.aspx.

Als inspectie-instelling trad bureau Cicero op, een onafhankelijke inspectie-instelling die is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie van SNA. (http://www.bureaucicero.nl/).

NEN 4400-1 moet het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger maken. NEN 4400-1 geeft eisen waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen. NEN 4400-1 stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie. Ook geeft NEN 4400-1 criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet.

De uitzendbranche heeft samen met bedrijfsleven die veel gebruik maken van uitzendkrachten het eisenpakket opgesteld. 

www.bureaucicero.nl